SOFT ONE Headline Photo

CÔNG TY TNHH MTV SOFT ONE

Softone là công ty con của Primarynet được thành lập ngày 10 tháng 2 năm 2003, Là doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 15 năm về chuyên môn Total IT Solution quản lý toàn bộ IT của khách hàng, từ tư vấn, thiết kế đến vận hành / quản lý cấu trúc cơ sở hạ tầng IT thông qua bí quyết kỹ thuật liên quan Network, chứng nhận / cấp phép và cấu trúc solution kiểm soát.

Location

66 Vo Van Tan , Thanh Khe, Da Nang
66 Vo Van Tan , Thanh Khe, Da Nang

Total views: 964

Let your voice be heard.

Review SOFT ONE now