SmartBooks Software là công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

SmartBooks Software là công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, chuyên sâu nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm quản lý dự án mang thương hiệu SmartBooks tại Việt Nam. Sản phẩm của SmartBooks Software dụng cho các Doanh nghiệp, Ban quản lý dự án, các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, Nam Tu Liem, Ha Noi
Tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 748

Let your voice be heard.

Review SmartBooks Software now