4.8
Recommend working here to a friend
Overall
4.8
Salary & benefits
4.3
Training & learning
4.6
Management cares about me
4.7
Culture & fun
4.6
Office & workspace
4.5

Let your voice be heard.

Review ShopBack now

13 Employee Reviews

Sếp Tốt và Cơ Hội Phát Triển Nghề Nghiệp Cao

Recommend
February 2020

What I liked

Mình may mắn có được một quản lý tốt và tâm lý, biết cách tạo điều kiện để nhân viên phát triển bản thân và đóng góp xây dựng giá trị cho công ty.
Làm việc OT sẽ được cộng thêm phép ngày nghỉ bù (OIL) .

Tất cả đều ổn trừ việc Thiếu nữ trầm trọng

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc tốt, cởi mở

Recommend
August 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Team máu lửa!

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

One of the best unicorn startups

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Thiên đường làm việc và sáng tạo

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty có môi trường làm việc tốt

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Shopback rất đáng để làm việc

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

One of the best product company in Vietnam

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Đi làm như đi chơi

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.