Vietroad Software JSC

Được thành lập vào năm 2007 và lấy tên là Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Lối Việt (Vietroad Software JSC). VietRoad là một trong những nhà tiên phong trong đầu tư công nghệ, công cụ lập trình C#. Net, cùng với cơ sở dữ liệu SQL Server là một trong những công cụ mạnh nhất hiện nay để xây dựng nên phần mềm ERP ROSY.

Our Key Skills

Jobs

ROSY has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

FullStack Developer (.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh

04 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Others

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

.NET/WEB back-end engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Software Engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Location

159 Điện Biên Phủ, Binh Thanh, Ho Chi Minh
159 Điện Biên Phủ

Total views: 1,163

Let your voice be heard.

Review ROSY now