3.8
Recommend working here to a friend
Overall
3.8
Salary & benefits
3.4
Training & learning
3.6
Management cares about me
3.6
Culture & fun
3.8
Office & workspace
3.6

Let your voice be heard.

Review RIKKEISOFT now

85 Employee Reviews

Môi trường thân thiện, sếp quan tâm và chú trọng đến phát triển của nhân viên.

Recommend
November 2020

What I liked

Cơ sở vật chất đảm bảo, thoải mái. Chỗ để xe đầy đủ miễn phí.
Hoạt động nội bộ đa dạng và tích cực. Các sếp rất welcome với các vấn đề liên quan công việc của nhân viên.
Liên kết giữa các phòng ban tích cực và hiệu quả.
Tính OT minh bạch, rõ ràng. Giờ giấc OT luôn gắn liền với cách tính thưởng sau dự án.

Chế độ OT của công ty

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Cơ sở vật chất tốt

Recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường ổn

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Recommend
December 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường tốt

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt, ae trong cty không ngại giúp đỡ nhau

Recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Tạm ổn, tôt cho người theo thị trường Nhật

Recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp không thân thiện

Doesn't recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Quan tâm đến đời sống nhân viên

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.