4.2
Recommend working here to a friend
Overall
4.2
Salary & benefits
3.3
Training & learning
3.3
Management cares about me
4.5
Culture & fun
3.8
Office & workspace
3.5

Let your voice be heard.

Review Quantic now
Filter by

6 Employee Reviews

Mọi thứ ở đây rất "bình thường"

Recommend
November 2019

What I liked

Ông giữ xem ok, nói nhiều và rất nhiều! C.ty đối xử với nhân viên rất tốt. Project thì bình thường lúc có ko cái nào, lúc thì ào ào.
Vì mọi thứ đều rất bình thường nên không cần phải bàn!

Sếp tốt, môi trường thân thiện

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt, giờ làm linh hoạt.

Recommend
January 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường thân thiện sếp tốt

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ

Recommend
March 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tôn trọng và tin tưởng nhân viên

Recommend
September 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.