Phần Mềm Việt Đà

Hiện nay, Phần Mềm Việt Đà đã phân phối phần mềm đến tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng theo từng nhóm ngành hoặc đặc thù riêng của doanh nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý.

Với tiêu chí không ngừng "Đổi Mới, Sáng Tạo" trong cách nghĩ, cách làm tập thể Phần Mềm Việt sẽ luôn phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu về sự hài lòng của khách hàng, cung cấp các "Giải pháp tối ưu" đến từng khách hàng. Chính sách chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm, tận tình hỗ trợ từ quy trình sử dụng phần mềm đến nghiệp vụ công việc.

Phần Mềm Việt Đà là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, chuyên nghiệp luôn cống hiến cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất.

Location

59 Nguyễn Quyền, P. Hòa An, Cam Le, Da Nang
59 Nguyễn Quyền, P. Hòa An

Total views: 416

Let your voice be heard.

Review Phần Mềm Việt Đà now