Nissho Electronics Headline Photo

Nissho Electronics

Product Medium 51-150

Japan

Phát triển phần mềm outsource

Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong 6 tập đoàn thương mại đầu tư lớn nhất của Nhật Bản.
Nissho Việt Nam thành lập từ tháng 8 năm 2011 tập trung vào các mảng sau:
- Phát triển phần mềm outsource
- Cung cấp các dịch vụ về giải pháp network and security
- Cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp

Our Key Skills

Jobs

Technical Leader (Java, .NET, PHP)

Ha Noi
Cau Giay

04 Team Leader (Java, .NET, PHP)

Ha Noi
Cau Giay

03 Project Manager/BrSE

Ha Noi
Cau Giay

02 Senior Project Manager

Ha Noi
Cau Giay

20 Developer (Java, PHP, .NET)

Ha Noi
Cau Giay

Why You'll Love Working Here


Location

324 Tây Sơn, Cau Giay, Ha Noi
324 Tây Sơn, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 293