Nissho Electronics

Ha Noi

Product

Monday - Friday

No OT

Phát triển phần mềm outsource

Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong 6 tập đoàn thương mại đầu tư lớn nhất của Nhật Bản.
Nissho Việt Nam thành lập từ tháng 8 năm 2011 tập trung vào các mảng sau:
- Phát triển phần mềm outsource
- Cung cấp các dịch vụ về giải pháp network and security
- Cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp

Our Key Skills

Jobs

Technical Leader (Java/PHP) - Upto $1900

Ha Noi

5 Project Managers (Level N2) – $2,200

Ha Noi

20 Dev (Java/.NET/PHP) - Upto $1000

Ha Noi

Bridge Engineer (Java, .NET) Up to $1900

Ha Noi

4 Team Leaders (Java, .NET, PHP)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

324 Tây Sơn, Cau Giay, Ha Noi
324 Tây Sơn, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 570

Let your voice be heard.

Review Nissho Electronics now