Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẻ

NexSoft thành lập vào đầu tháng 5 năm 2005. Trên nền tảng ba giá trị cốt lõi Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẻ, NexSoft đặt cho mình sứ mạng tạo ra những giải pháp phần mềm hiệu quả nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với phương châm Moving Forward Always, NexSoft cam kết không ngừng nghiên cứu cải tiến và ứng dụng những công nghệ tiến tiến nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của Doanh Nghiệp Hiện Đại.

Our Key Skills

Location

Nguyen Thong, District 3, Ho Chi Minh
Nguyen Thong, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 690

Feature Reviews