Netpower Vietnam Reviews

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
51-150
Norway
Monday - Friday
No OT
Write review
4.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.9
Training & learning
3.6
Management cares about me
3.7
Culture & fun
3.9
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review Netpower Vietnam now
Write review

14 Employee Reviews

Môi trường thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

- Nhiều dự án
-PM thân thiện, chịu lắng nghe ý kiến
- Thời gian làm việc linh hoạt
-Nhiều phúc lợi, team building, công ty tạo điều kiện cho mọi người giao lưu với nhau
-Break time mỗi buổi chiều được ăn nhẹ, đá PES, bi lắc hoặc nghỉ ngơi tự do
-Pantry lúc nào cũng có cafe, milo
Chưa OT bao giờ và rất ít thấy mọi người phải OT. Mọi người tự chủ động công việc.

Môi trường thân thiện, vui vẻ và thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thân thiện, thoải mái, nhiều phúc lợi cho nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cảm thấy rất happy với Netpower và sẽ gắn bó lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty good nhất từ trước đến giờ và vẫn đang gắn bó

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good Environment

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Great working environment

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nice coworkers and modern office

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Netpower Vietnam now
Write review