General information

Company type
IT Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
  • Công việc thử thách cao, nhiều cơ hội phát triển
  • Khách hàng thân thiện, hợp tác, giàu tiềm năng
+2

Location

Ha Noi

15 Pham Hung, Nam Tu Liem, Ha Noi
Currently, NARA SOFT is not hiring for any positions.
Page views: 3,666