General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Được làm việc trong một công nghệ năng động
  • Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
  • Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

Location

Ho Chi Minh

161 Phan Đăng Lưu, Phường 01,, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
108 Hồng Hà, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh
Page views: 1,975