Meta-Xceed, Inc. (MXI) là một công ty có trụ sở tại thành phố Fremont

Meta-Xceed, Inc. (MXI) là một công ty có trụ sở tại thành phố Fremont, tiểu bang California, nước Mỹ. MXI được thành lập năm 1997 với dịch vụ tư vấn phần mềm và hỗ trợ kỹ nghệ thông tin. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực tài năng và cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng cao, phát triển phần mềm và tư vấn về phần mềm. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, nhiều sáng tạo, và chăm chỉ, gần 20 kỹ sư vừa làm việc toàn thời gian và bán thời gian ở Mỹ, chúng tôi đã phát minh và sáng chế nhiều phần mềm ứng dụng trong mọi lãnh vực: y khoa, hệ thống quản lý cho bệnh viện và ngân hàng, …, xem thêm chi tiết ở www.meta-x.com

Our Key Skills

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 549

Let your voice be heard.

Review META-XCEED now