Công ty 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực IT

KOZOCOM là Công ty 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực IT, chuyên hoạch định và phát triển các ứng dụng trên nền websites và smartphone, thiết kế chuyên sâu về UI/UX, phát triển và hỗ trợ cho các dự án start-up.

Our Key Skills

Jobs

02 iOS Developers

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

37 Đường C27, Tan Binh, Ho Chi Minh
37 Đường C27, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 260

Let your voice be heard.

Review Kozocom now