Công ty 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực IT

KOZOCOM là Công ty 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực IT, chuyên hoạch định và phát triển các ứng dụng trên nền websites và smartphone, thiết kế chuyên sâu về UI/UX, phát triển và hỗ trợ cho các dự án start-up.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

37 Đường C27, Tan Binh, Ho Chi Minh
37 Đường C27, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 438

Let your voice be heard.

Review Kozocom now