iTel Telecom Jobs

Digital Product Manager Up to $3000

Ha Noi
 • High salary up to $3000 +bonus
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

IT Manager (Big Data, AI/ML) Up to $3000

Ha Noi
 • High salary Up to $3000
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

03 DevOps (System Engineer/Linux)

Ha Noi
 • High salary Up to $3000
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

React Native/JavaScript Frontend Mobile

Ha Noi
 • High salary Up to $3000
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

03 Backend Developer (Java/.NET/NodeJS)

Ha Noi
 • High salary Up to $3,000
 • Phúc lợi dành cho người thân
 • Sức khỏe & Giải trí

Overview about iTel Telecom

...

...

Why You'll Love Working HereLocation

Tòa nhà The Manor, Mễ Trì, Mỹ đình 1
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 369

Let your voice be heard.

Review iTel Telecom now
Write a review