General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy

Company overview

Why you'll love working here

  • Nhân viên làm việc gắn bó tối thiểu từ 03 năm
  • Offer lương NET thêm các loại thưởng tăng thu nhập
  • Giờ giấc cực kì thoải mái, làm 5ngày/tuần, ít OT
+3

Location

Ha Noi

36 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi
Currently, ITE is not hiring for any positions.
Companies
ITE
Page views: 5,713