ISO điện tử - iDAS

Ha Noi

Product

Công ty TNHH Tư vấn Chất lượng và phát triển Công nghệ

iDAS được chính thức thành lập năm 2003, chuyên tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý như ISO 9001; ISO 14001; Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, ISO 20000.... Đến nay chúng tôi phát triển sản phẩm mới về CNTT mang tên "Hệ thống ISO điện tử - iDAS" và "Hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO" ngoài ra chúng tôi còn triển khai xây dựng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 và cổng thông tin điện tử cho các cơ quan quản lý hành chính cần tuyển

Lĩnh vực t­ư vấn:

- T­ư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp theo tiêu chuẩn: ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000 HACCP/ISO22000, GMP, QS 9000, TS 16949...
- Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ/ Thanh tra nội bộ HACCP/ Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) cho lĩnh vực trên
- T­ư vấn, đào tạo xây dựng các hệ thống quản lý an toàn và an ninh đ­ường biển theo: ISM, ISPS.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuan, Ha Noi
164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuan, Ha Noi

Total views: 473

Let your voice be heard.

Review ISO điện tử - iDAS now