Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các phần mềm giám sát bảo mật cơ sở dữ liệu

Công ty TNHH Insight Technolgy Việt Nam là đối tác chiến lược của Công ty Insight Technology Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cụ thể là nghiên cứu và phát triển các phần mềm giám sát bảo mật cơ sở dữ liệu; phân phối độc quyền các sản phẩm của Insight Technology Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Mục tiêu của Insight Technolgy Việt Nam là nghiên cứu, phát triển các sản phẩm giám sát bảo mật cơ sở dữ liệu tốt nhất, hiệu quả nhất phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Our Key Skills

Location

106 Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi
106 Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 2,712

Let your voice be heard.

Insight Technology Vietnam will accept your review privately.