Công ty Cổ phần Công nghệ iMobi

Hoạt động từ ngày 03/11/2017 về lĩnh vực lập trình phần mềm, khắc phục sự cố, cài đặt phần mềm và một số lĩnh vực thuộc chuyên môn của công nghệ thông tin. Môt trường làm việc năng động trẻ trung, có cơ hội học hỏi phát triển, chế độ đãi ngộ tốt.

Jobs

Unity Developer (Game, C#)

Ha Noi

PHP Developer (HTML5, CSS)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

Nam Tu Liem, Ha Noi
Tu Liem, Ha Noi

Total views: 297

Let your voice be heard.

Review iMobi now