Tập đoàn IDI sau gần 20 năm phát triển với quy mô 13 công ty thành viên và 300 nhân viên

hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: hàng hải, vận tải, xây dựng, công nghệ thông tin và công nghiệp thực phẩm. Mỗi lĩnh vực kinh doanh, mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng, hoạt động độc lập trong mối quan hệ tương trợ và đồng nhất.

Location

Tầng 10, Học viện tư pháp, Số 9 Trần Vỹ, Cau Giay, Ha Noi
Tầng 10, Học viện tư pháp, Số 9 Trần Vỹ

Total views: 1,018

Let your voice be heard.

Review IDI Group now