HQTech Viet Nam

Công ty chuyên làm các sản phẩm phần mềm cho thị trường Châu Âu. Các sản phẩm đang phát triển bao gồm CRM, hệ thống máy tính tiền, hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý mua bán trong siêu thị, nhà hàng,...

Our Key Skills

Location

249 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
249 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 698

Feature Reviews