HOSCO Headline Photo

HOSCO

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.

Our Key Skills

Công nghệ với HOSCO chúng tôi không phải là ưu tiên nhất, chúng tôi hướng đến sự khác biệt trong tính năng sản phẩm và tính thẩm mỹ trong sản phẩm.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Môi trường trẻ vui vẻ năng động sáng tạo
  • 2 Văn hóa mở giữa sếp và nhân viên
  • 3 Luôn hướng đến sự khác biệt

Chế độ đãi ngộ tốt so với mặt bằng, có tăng lương nửa năm một lần, có chế độ đóng bảo hiểm theo nhà nước.
Khác biệt chúng tôi nằm ở
Văn hóa hướng đến sự khác biệt trong mỗi sản phẩm chúng tôi làm
Sáng tạo và có môi trường mở giữa lãnh đạo và nhân viên, tự do sáng tạo, tự do đưa lý luận đóng góp của mình mà không cần phải quan tâm đến lãnh đạo nghĩ gì.
Môi trường trẻ trung năng động và vui vẻ

Our People

Phó Giám đốc - Trần Sỹ Hưng

What’s the #1 reason you chose HOSCO?

Công ty có tham vọng và có tương lai phát triển

What's one favorite thing about your job?

Chuyển từ kỹ thuật sang quản lý, tôi đã phải học rất nhiều kỹ năng khi từ vị trí này sang vị trí khác, nhưng mỗi một vị trí tôi đều thấy ở HOSCO niềm tin vào nhân viên, niềm tin vào tôi khi cho tôi thử sức.

Location

Phạm Hùng, Nam Tu Liem, Ha Noi
Phạm Hùng, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 1087

Feature Reviews