HOSCO

Ha Noi

Product

HOSCO

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.

Our Key Skills

Location

Phạm Hùng, Nam Tu Liem, Ha Noi
Phạm Hùng, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 215

Feature Reviews