General information

Company type
Product
Company size
51-150 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Xây dựng các sản phẩm sáng tạo cho thành phố 4.0
  • Lương, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực
  • Ban sáng tạo giúp sức cho mọi ý tưởng
+3

Location

Ha Noi

3rd Floor, Thanh Xuan Complex Building, 6 Le Van Thiem Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Thanh Xuan, Ha Noi
Currently, Helisoft is not hiring for any positions.
Page views: 2,479