General information

Company type
Product
Company size
151-300 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Tăng lương 2 lần/năm
  • Được đào tạo bởi các chuyên gia trong ngành
  • Uống bia thỏa thích, đồng nghiệp dễ mến
+3

Location

Ha Noi

Nguyễn Thị Thập, Cau Giay, Ha Noi
Currently, Hệ thống Giáo dục HOCMAI is not hiring for any positions.