Hanbisoft Headline Photo

Hanbisoft - Chính tay bạn làm nên sản phẩm top high quality

Who we are?
Hanbisoft tiền thân từ một công ty mẹ tại Hàn Quốc. Mở văn phòng tại Hà Nội từ năm 2018.

What we do?
Hanbisoft bắt đầu bằng việc xây dựng các phần mềm quản lý doanh nghiệp chất lượng cao cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh đó, Hanbisoft xây dựng các phần mềm, app, website tại Việt Nam, dành cho người Việt Nam.

Kế hoạch phát triển:
- IT/ IOT
- IT solution service
- Business Consulting
- Web business service
- Big data service

- Không có ngôn ngữ chính hay công nghệ chính, ngôn ngữ hay công nghệ phụ thuộc vào cái gì tốt nhất cho mỗi dự

Why You'll Love Working Here

  • 1 Cơ hội để phát triển phần mềm mà cá nhân bạn muốn
  • 2 Chính sách đi muộn về sớm cho senior cấp trở lên
  • 3 Party every salary day by boss, bubble tea by Kim

- Không giới hạn việc phát triển bản thân của dev chỉ với một ngôn ngữ
- Senior dạy Junior, Junior dạy beginner, sharing = học hỏi 
- Khi phỏng vấn sếp hỏi: Anh có nguyện vọng phát triển một cái gì đấy không? Nếu có sếp đầu tư cả sức sức tiền và người 
- Văn hoá công ty: Làm như Hàn Quốc, chất lượng Hàn Quốc, chơi như người Việt Nam

Locations

Lê Văn Lương kéo dài (Tố Hữu), Ha Dong, Ha Noi
Lê Văn Lương kéo dài (Tố Hữu), Ha Dong, Ha Noi

Total views: 468

Feature Reviews