Hanbisoft tuyển dụng việc làm IT

Hanbisoft - Chính tay bạn làm nên sản phẩm top high quality

Who we are?

Hanbisoft tiền thân từ một công ty mẹ tại Hàn Quốc. Mở văn phòng tại Hà Nội từ năm 2018.


 

What we do?

Hanbisoft bắt đầu bằng việc xây dựng các phần mềm quản lý doanh nghiệp chất lượng cao cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Hanbisoft xây dựng các phần mềm, app, website tại Việt Nam, dành cho người Việt Nam.


 

Kế hoạch phát triển:

- IT/ IOT

- IT solution service

- Business Consulting

- Web business service

- Big data service

- Không có ngôn ngữ chính hay công nghệ chính, ngôn ngữ hay công nghệ phụ thuộc vào cái gì tốt nhất cho mỗi dự án

Jobs

React Native Developer ( iOS/ Android )

Ha Noi - Nam Tu Liem

Why You'll Love Working Here

  • 1 Opportunity to develop your own software
  • 2 The policy of early departure for senior
  • 3 Party every salaryday by boss, bubble tea by MrKim

- Không giới hạn việc phát triển bản thân của dev chỉ với một ngôn ngữ
- Senior dạy Junior, Junior dạy beginner, sharing = học hỏi 
- Khi phỏng vấn sếp hỏi: Anh có nguyện vọng phát triển một cái gì đấy không? Nếu có sếp đầu tư cả sức sức tiền và người 
- Văn hoá công ty: Làm như Hàn Quốc, chất lượng Hàn Quốc, chơi như người Việt Nam

Location

Lô95, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Tu Liem, Ha Noi
Lô95, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1

Total views: 1,531

Top Reviews