FOSEC Headline Photo

LIFE'S SHORT, WORK WITH US, USE PYTHON!

LIFE'S SHORT, WORK WITH US, USE PYTHON!

Jobs

FOSEC has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

IT Security (Linux, Python)

Ho Chi Minh

Back-end Python Web Developer -SQL/Linux

Ho Chi Minh

Python Reporting Engineer (MySQL, Linux)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev (Python, Angular, NodeJS)

Ho Chi Minh

Jr. Site Reliability Engineer (Python)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

  • 1 Làm 1 Pythonista: code nhanh, giải lao sớm
  • 2 Được tiếp cận các công nghệ mới trong An toàn TT
  • 3 Được trân trọng, phát triển khác biệt cá nhân

  • Duyệt tăng lương trong vòng 1 nốt nhạc ngay khi đạt tiêu chí
  • Thưởng theo dự án, thưởng theo hiệu quả công việc
  • Sếp dễ tính, trân trọng và mong muốn bạn phát triển khác biệt cá nhân
  • Làm việc với đối tác lớn tại Việt Nam

Location

Tầng 5, Tòa Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuan, Ha Noi
Tầng 5, Tòa Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Total views: 1,964

Let your voice be heard.

Review FOSEC now