EMG Education Headline Photo

EMG Education

Thành lập năm 2005 tại Hà Nội và đầu năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, EMG Education hiện nay là đơn vị hàng đầu cung cấp các chương trình giáo dục đào tạo, các khung chương trình quốc tế cũng như các giải pháp giảng dạy tiếng Anh tiên tiến cho trẻ em và người lớn.
EMG Education là một trong những tổ chức tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thành công trong việc đưa các chương trình quốc tế với các môn học trọng tâm như Toán và Khoa học đến các trường trong địa bàn Hà Nội và TPHCM.

Why You'll Love Working Here

Location

41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh
41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 2,500

Let your voice be heard.

Review EMG Education now