DTH Viet Nam Group Headline Photo

Tập Đoàn Viễn Thông Và Phần Mềm DTH Group Viet Nam

Công ty chuyên cung cấp các phần mềm công nghệ và dịch vụ viễn thông.

Our Key Skills

Jobs

06 Senior NodeJS Devs (Up to $1200)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

Tang 2 , VP Bank, 22 Thanh Cong, Ba Dinh, Ha Noi
Tang 2 , VP Bank, 22 Thanh Cong, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 896

Let your voice be heard.

Review DTH Viet Nam Group now