Delta System Headline Photo

Delta System - Sức khỏe cho mọi người

Được thành lập vào năm 2014. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Delta System đã tập trung các nguồn lực để nghiên cứu và phát triển các phần mềm xử lý ảnh, xử lý dữ liệu trong y tế tuân thủ giao thức toàn cầu. Công ty TNHH Hệ thống minh Delta tập trung nghiên cứu và phát triển một số dự án như sau:
- Hệ thống thu nhận và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS)
- Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)
- Hệ thống thông tin hình ảnh (RIS)
- Bệnh án điện tử (EMR)
- Và nhiều ứng dụng khác

Jobs

Delta System has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Sr. Backend Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, .NET, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, Database, SQL)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Cơ hội onsite nước ngoài
  • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

C# Developer (.Net, SQL)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

63 Vũ Ngoc Phan , Dong Da, Ha Noi
63 Vũ Ngoc Phan

Total views: 914

Let your voice be heard.

Review Delta System now