3.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.2
Training & learning
4.2
Management cares about me
3.8
Culture & fun
3.9
Office & workspace
3.7

Let your voice be heard.

Review CYBRiDGE ASIA now
Write a review

19 Employee Reviews

Công ty thú vị

Recommend
October 2020

What I liked

Văn phòng rộng, sạch sẽ, nhiều benefit mới thú vị.
Có hỗ trợ làm việc ở nhà khi cần thiết.
Đồng nghiệp thân thiện, không hít drama.
Thiết bị làm việc hiện đại
Khi OT sẽ có hỗ trợ cơm tối, lương OT tùy thời gian làm. Cá nhân thấy hợp lý. Làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu.

Môi trường làm việc tương đối ổn

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

chỉ có công ty this nhiều hơn that hay that nhiều hơn this mà thôi

Doesn't recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt để học hỏi

Recommend
August 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

I worked at CBA a long time. It likes my second family.

Recommend
March 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhan vien vui ve hoa dong

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
August 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhân viên thân thiện

Recommend
November 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc chất lượng, nhiều cơ hội

Recommend
October 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.