Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Connectiv Việt Nam now
Filter by

1 Employee Review

Công ty mới thành lập

Recommend
April 2019

What I liked

- Môi trường thoải mái
- Công ty mới thành lập nên có nhiều cơ hôi để đóng góp

Hiện tại chưa có chế độ OT