Overview about Connectiv Việt Nam

BE INNOVATIVE, MAKE CONNECTION

Connectiv Vietnam is the IT service & solution provider. We are invested by Connectiv Corp in Japan (https://connectiv.jp). We provide solutions in strategy, consulting, technology and operations to help clients improve their performance and create sustainable values.

https://connectiv.jp/connectiv-vietnam

In order to grow our business, we are looking forward to welcoming you, who have desire to be the leader in technology services,  AI, Blockchain, AR, etc. If you are interested in, please don’t hesitate to contact us as soon as possible. Starting with us immediately is your high advantage.

Mục Tiêu Tương Lai Của Chúng Tôi

Chúng tôi tập trung phát triển kỹ thuật tiên tiến và sản phẩm dịch vụ của công ty với trọng tâm là AI.Những bạn có mong muốn học tập kỹ thuật tiên tiến, làm việc tại nước ngoài, hay thực hiện nhiều dự án hãy nhất định tham gia với chúng tôi nhé.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Develop innovative services for Japanese startup
  • 2 Active development of own products including AI
  • 3 Support for learning advanced technology


・Các kỹ sư có năng lực kỹ thuật cao sẽ hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao kỹ năng. Từ đó sẽ nâng cao cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của bản thân.
・Khách hàng chính là những công ty mới của Nhật, có thể đảm nhiệm những dự án lập trình mang tính cách mạng
・Tích cực phát triển dịch vụ công ty với kỹ thật cao, có cơ hội tham gia các dự án kỹ thuật cao
・Công ty mẹ là công ty Nhật Bản, nên nếu đáp ứng yêu cầu về kỹ năng sẽ có cơ hội làm các dự án onsite tại khách hàng Nhật hay văn phòng của công ty Nhật.
・Giao tiếp thuận lợi với phía công ty mẹ, có thể đề xuất các phương án cải tiến cũng như dịch vụ mới trực tiếp với các cấp quản lý và điều hành.
・Xây dựng cơ chế「Free Project」, có thể sử dụng 1 phần thời gian làm việc để tự nghiên cứu và tiến hành dự án của bản thân
・Tổ chức du lịch công ty 1 năm 1 lần để gắn kết nhân viên công ty

Location

14 floor, Viwaseen Building, 48 To Huu
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 2,846

Top Reviews


Write a review