Công Ty Tiếp Vận SITC - Đình Vũ

Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ là công ty Liên doanh giữa hãng tàu SITC và Cảng Đình Vũ; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giao nhận, đại lý tàu, giao thông vận tải đa phương thức, bãi Container và kho, Container hàng hóa đóng gói, khai thác hàng CFS, khai thác bãi và lưu trữ hàng hóa, giao nhận vận tải bằng đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, dịch vụ hải quan...

Location

Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng
Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng

Total views: 340

Let your voice be heard.

Review Công Ty Tiếp Vận SITC - Đình Vũ now