Công Ty Tiếp Vận SITC - Đình Vũ

Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ là công ty Liên doanh giữa hãng tàu SITC và Cảng Đình Vũ; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giao nhận, đại lý tàu, giao thông vận tải đa phương thức, bãi Container và kho, Container hàng hóa đóng gói, khai thác hàng CFS, khai thác bãi và lưu trữ hàng hóa, giao nhận vận tải bằng đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, dịch vụ hải quan...

Jobs

Công Ty Tiếp Vận SITC - Đình Vũ has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Bridge System Engineer in Viet Nam

Ha Noi

Senior Software Integrator (CI/CD)

Ho Chi Minh

Automation Tester

Ha Noi

Senior MEAN (NodeJS, AngularJS, MongoDB)

Ha Noi

Web Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ha Noi

Location

Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng
Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng

Total views: 479

Let your voice be heard.

Review Công Ty Tiếp Vận SITC - Đình Vũ now