Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền Tải Điện Jobs

CV Quản Lý Vận Hành Trung Tâm Dữ Liệu

Ha Noi
  • Lương theo chế độ Nhà nước
  • Thưởng hấp dẫn
  • Nhiều cơ hội học hỏi

Overview about Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền Tải Điện

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS)

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có chức năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Lương thưởng hấp dẫn theo quy định
  • 2 Nhiều chính sách phúc lợi cho nhân viên
  • 3 Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Loại hợp đồng dự kiến ký kết: Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của EVNNPT.

Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và quy định của EVNNPT.

Điều kiện làm việc của người lao động

  • Địa điểm làm việc: Phòng Khoa học công nghệ và Tự động hóa, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện.
  • Tùy theo nhu cầu công tác, Công ty có thể điều chuyển lao động theo quy định nội bộ của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động,…: Theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của EVNNPT.

Location

số 1111D đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Hoan Kiem
Ha Noi

Total views: 90

Let your voice be heard.

Review Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền Tải Điện now
Write a review