General information

Company type
Product
Company size
151-300 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Location

Ha Noi

Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cau Giay, Ha Noi

Others

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Currently, Công ty CP An ninh mạng Quốc gia Việt Nam is not hiring for any positions.