Cinqsmile Headline Photo

CinQsmile

- Giới thiệu về công ty:

* Là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật. Công ty mẹ nằm ở Tokyo.
* Công ty hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy tính.

Jobs

Full-stack Web Developer (Rails/Angular)

Ho Chi Minh

HTML Developer (JavaScript, CSS)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

Nguyễn Bỉnh Khiêm, District 1, Ho Chi Minh
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Total views: 3,373

Let your voice be heard.

Review Cinqsmile now