Champ Solutions tuyển dụng việc làm IT

Champ Solutions

Chúng tôi là những founder của một start-up mang tên Champ Solutions. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là công nghệ và nội dung số. Thị trường hoạt động của chúng tôi là đối tác Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand. Nói là founder vì chúng tôi sẽ sống chết cùng sản phẩm. Nói là start-up vì những sản phẩm này đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, chúng tôi sẽ làm cho nó to ra 10 đến 20 lần nữa trong vòng vài năm tới. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư để làm việc đó, để hình thành một lĩnh vực kinh doanh sáng tạo, đầy thách thức..

Jobs

02 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

132-134 Nguyen Gia Tri, Binh Thanh, Ho Chi Minh
132-134 Nguyen Gia Tri

Total views: 3,351

Let your voice be heard.

Review Champ Solutions now