Champ Solutions Headline Photo

Champ Solutions

Chúng tôi là những founder của một start-up mang tên Champ Solutions. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là công nghệ và nội dung số. Thị trường hoạt động của chúng tôi là đối tác Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand. Nói là founder vì chúng tôi sẽ sống chết cùng sản phẩm. Nói là start-up vì những sản phẩm này đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, chúng tôi sẽ làm cho nó to ra 10 đến 20 lần nữa trong vòng vài năm tới. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư để làm việc đó, để hình thành một lĩnh vực kinh doanh sáng tạo, đầy thách thức..

Jobs

Champ Solutions has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

IT Software Developer (C#,.NET, MySQL)

Others

C# Developer (.NET, MySQL)

Others

02 Senior .NET Core Dev(C#, .NET, MySQL)

Ha Noi

Senior Unity Game Developer (C#)

Ha Noi
Da Nang

Urgent 10 Java Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi
  • Great team, Big bonus
  • Attractive income
  • Friendly,pleasant environment

Why You'll Love Working Here

Location

132-134 Nguyen Gia Tri, Binh Thanh, Ho Chi Minh
132-134 Nguyen Gia Tri

Total views: 2,692

Let your voice be heard.

Review Champ Solutions now