Cepo

Outsourcing Startup 1-10

Viet Nam

Chúng tôi là một start-up, đang thực hiện một số dự án start-up công nghệ thông tin và ứng dụng IOT

Chúng tôi là một start-up, đang thực hiện một số dự án start-up công nghệ thông tin và ứng dụng IOT. Các lĩnh vực mà chung tôi hướng tới:
- Giáo dục
- Sức khỏe
- Môi trường
- Và các ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày

Quy mô công ty, đang trong giai đoạn đầu là 5-10 thành viên.

Our Key Skills

Jobs

Cepo has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Mobile App Developer (Android and/or iOS)

Ho Chi Minh

Mobile Developer (React Native, Android, iOS)

Ha Noi

04 iOS & Android Developers

Ha Noi

02 Mobile Developers (iOS/ Android)

Ha Noi

Hybrid Mobile Technical Lead (iOS/Android)

Ho Chi Minh

Location

301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi
301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi

Total views: 44