Cepo

Outsourcing Startup 1-10

Viet Nam

Chúng tôi là một start-up, đang thực hiện một số dự án start-up công nghệ thông tin và ứng dụng IOT

Chúng tôi là một start-up, đang thực hiện một số dự án start-up công nghệ thông tin và ứng dụng IOT. Các lĩnh vực mà chung tôi hướng tới:
- Giáo dục
- Sức khỏe
- Môi trường
- Và các ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày

Quy mô công ty, đang trong giai đoạn đầu là 5-10 thành viên.

Our Key Skills

Jobs

PHP Developer

Ha Noi
Thanh Xuan

Web Developer

Ha Noi
Thanh Xuan

Mobile Developer (iOS, Android)

Ha Noi
Thanh Xuan

Location

301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi
301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi

Total views: 26