Bravo

Thanh Xuan, Ha Noi
Outsourcing
301-500
Vietnam
Monday - Saturday
No OT
Write review

Overview about Bravo

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

Giới thiệu chung về BRAVO

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về CNTT vào quản lý SXKD nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các DN, tổ chức kinh doanh – xã hội.

Sản phẩm chính của BRAVO là “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”, “Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ.

Quan điểm BRAVO

Mỗi thành viên trong BRAVO là một nhân tố mắt xích tạo nên sức mạnh và thành công của công ty. BRAVO luôn mong muốn tập hợp được những thành viên (mắt xích) có tinh thần làm việc tập thể, có sức sáng tạo cao, có trách nhiệm với công việc. Để tạo được niềm tin và sự say mê công việc của các thành viên trong công ty, ngoài việc tạo ra các giá trị tinh thần, giá trị vật chất đích thực BRAVO còn không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về mức sống cho các thành viên của mình.

Our Key Skills

Why You'll Love Working HereLocation

311 - 313 Trường Chinh, Khương Mai
Thanh Xuan
Ha Noi

Total views: 6,302

Overall Rating

4.1

Recommend working here to a friend

Salary & benefits
4.0
Training & learning
3.9
Management cares about me
4.6
Culture & fun
4.1
Office & workspace
4.0

Top Reviews


Write review