Bravo

Ha Noi

Outsourcing

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) và Quản trị tài chính – kế toán.

Our Key Skills

Jobs

16 Triển khai phần mềm ERP

Ha Noi

07 Phát Triển phần mềm ERP

Ha Noi

Location

Dong Da, Ha Noi
Dong Da, Ha Noi

Total views: 391

Feature Reviews