Bravo Headline Photo

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) và Quản trị tài chính – kế toán.

Our Key Skills

Jobs

10 N.viên triển khai ERP (C#, .NET, SQL)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

Hai Ba Trung, Ha Noi
Hai Ba Trung, Ha Noi

Total views: 1018

Feature Reviews