. Công ty thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Outsource

Bluetech cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.

Jobs

10 Java Web Dev (Spring, MVC, J2EE)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Dong Da, Ha Noi
Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu

Total views: 139

Let your voice be heard.

Review Blue Technology now