BidZBee

Bidzbee đã nhận được một đề nghị đầu tư và chúng tôi đang tìm kiếm một Full Stack Developer tài năng cho lĩnh vực thương mại điện tử. Developer phải biết xây dựng phần Website thương mại điện tử cho Bidzbee và hiểu biết thêm về lập trình app iOS sẽ là một lợi thế.

Our Key Skills

Location

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Total views: 603

Let your voice be heard.

Review BidzBee now