Awake Your Power

Xuất phát từ khóa huấn luyện nền tảng và nổi tiếng nhất của học viện – Awake Your Power. AYP dần dần trở thành biểu tượng cho cộng đồng các học viên AYP sau khi họ rèn luyện tinh thần dấn thân, dám nghĩ và dám làm.

Học viện AYP được thành lập với sứ mạng “Đánh thức và nuôi dưỡng tinh thần TIÊN PHONG và LÃNH ĐẠO ở các bạn trẻ Việt Nam”.

Xây dựng cộng đồng các bản trẻ Việt Nam thỏa sức đam mê, dám nghĩ dám làm thông qua các khóa học, các dự án thực tế, từ đó giúp các bạn khám phá đam mê và phát huy năng lực của mình.

Our Key Skills

Location

33 Dang Dung, District 1, Ho Chi Minh
33 Dang Dung, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 674

Let your voice be heard.

Review AYP now