AVATECH Headline Photo

AVATECH cung cấp giải pháp sp trọn bộ Backend, Frontend, Database, Toolkit, Web, Mobile, Native...

AVATECH cung cấp giải pháp sp trọn bộ Backend, Frontend, Database, Toolkit, Web, Mobile, Native... sản phẩm đã launch, thị trường Đông Nam Á.

Team nhỏ (9-12 người), ưu tiên chất lượng và sự phát triển của nhân viên hơn là số lượng, môi trường rất tốt và thân thiện dành cho ứng viên ít kinh nghiệm để được hoàn thiện trọn vẹn kỹ năng:

  • Khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật và ngoài kỹ thuật từ lớn - nhỏ
  • Tất cả sản phẩm tăng trưởng cao - sản phẩm tốt nhất có hơn 2tr giao dịch/ ngày
  • Đang mở rộng thị trường sang các quốc gia khác
  • Cơ hội đóng góp trực tiếp vào sản phẩm lớn đang vận hành từ ngày đầu tiên

Jobs

02 Junior Backend Developer (Golang/PHP)

Ho Chi Minh
  • 6 tháng tăng lương 1 lần
  • Thưởng Tết và lương tháng 13
  • Được cơ cấu thành future lead

Game Frontend Dev (Javascript/ReactJS)

Ho Chi Minh
  • 6 tháng tăng lương 1 lần
  • Thưởng Tết và lương tháng 13
  • Được cơ cấu thành future lead

Why You'll Love Working Here

Location

Ruby Tower, Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh street, Ward 22, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Ruby Tower, Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh street, Ward 22

Total views: 528

Let your voice be heard.

Review AVATECH now