Cung cấp các giải pháp triển khai ứng dụng IT trong quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất kinh doanh

ASOFT là một trong số ít thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất kinh doanh,... nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

14 Kỳ Đồng, District 3, Ho Chi Minh
14 Kỳ Đồng, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 710

Ratings

3.0
Recommend working here to a friend

Feature Reviews