Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Asilla now
Filter by

1 Employee Review

1 công ty về AI đáng để thử sức.

Recommend
April 2020

What I liked

Lương thưởng tốt.
Môi trường làm việc thoải mái.
Công việc nhiều thử thách.
Ít khi phải OT.
Không phải làm việc vào thứ 7 và chủ nhật.