Phát triển Công nghệ và Giáo dục hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận CNTT của người Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á được thành lập tháng 01 năm 2015 với sự mệnh Phát triển Công nghệ và Giáo dục hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của con người Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên gia thiết kế, các huấn luyện viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, giáo dục kỹ năng.

Our Key Skills

Location

15 Dai Lo Thang Long, Cau Giay, Ha Noi
15 Dai Lo Thang Long, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 389

Let your voice be heard.

Review Asia Edu Tech now