Arrasol

Ha Noi

Product

Một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp các ứng dụng và trò chơi trên di động

Arrasol là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp các ứng dụng và trò chơi trên di động. Thị trường của Arrasol không chỉ dừng lại trong nước mà đang phát triển rất mạnh ở thị trường quốc tế. Điều này đã tạo nên thương hiệu Arrasol trên toàn thế giới. Arrasol cũng là cái tên khẳng định cho chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Our Key Skills

Jobs

Unity Game 2D

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

18 Đồng Me, Nam Tu Liem, Ha Noi
18 Đồng Me, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 640

Let your voice be heard.

Review Arrasol now