Apzon

Ha Noi

Product

Monday - Saturday

Tư vấn triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP

Công ty cổ phần giải pháp truyền thông APZON là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Công ty cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin:

- Quản trị doanh nghiệp - ERP
- Hệ thống thông tin
- Các hệ thống quản lý văn bản, tài liệu, quản lý dự án, làm việc cộng tác ...
- Tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống

Công ty là đối tác chính thức tại Việt Nam của hãng phần mềm ERP lớn nhất thế giới SAP AG

Our Key Skills

Jobs

10 Talent Developers (SQL)

Ha Noi

Location

169 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay, Ha Noi
169 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 612

Feature Reviews