183 senior quality control tester jobs in Vietnam for you

Quality Control (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Manual Tester (SQL, QA/QC) ~$1500

Ha Noi

[Urgent] Senior Tester

Ha Noi

Senior Automation Tester (Java, Agile)

Ho Chi Minh

Senior Penetration Expert/InfoSec-Tester

Ho Chi Minh

Quality Assurance (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

Senior Game Tester

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Junior Quality Control (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

(HN/HCM) Quality control/Tester

Ho Chi Minh

Quality Control (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Quality Controllers (Tester, QA QC)

Ha Noi

Quality Controllers (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Flexible 14 days Leave
 • Fully stocked Pantry
 • Laptop of your choice

Tester (3 người)

Ha Noi
 • 120 ngày nghỉ mỗi năm
 • Cơ chế thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ trung, vui vẻ

Manual QC Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (PHP, QA QC)

Ha Noi

Software Tester (QA QC)

Ha Noi

Junior QA QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh
Others

Tester QC QA (Web, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

IT Test Leader (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Sr. QA Automation (Tester/QA QC/English)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam