136 senior nodejs developer jobs in Vietnam for you

Senior Backend Developer (Golang/NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior NodeJS Developer

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior NodeJS Developer (Backend)

Ha Noi

Backend Developer (NodeJS/Golang/Python)

Ha Noi
 • App tin tức top 3 Việt Nam
 • Thu nhập cạnh tranh
 • Văn phòng hạng A trung tâm TP

Jr. Fullstack Developer (Python/NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Good Environment
 • Career opportunities
 • Competitive Salary

NodeJS Developer (PostgreSql, Firebase)

Ho Chi Minh

Senior FullStack (NodeJS/ JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3,000

NodeJS Developer (JavaScript, HTML5)

Ho Chi Minh

Ruby on Rails/NodeJS Back-end Developers

Ho Chi Minh

PHP Developer (Laravel, NodeJS)

Ha Noi

Web Developer (NodeJS, VueJS)

Ha Noi

Web Developer (02 PHP, NodeJS)-upto 1650

Ha Noi
 • Friendly working environment
 • Attractive salary
 • Thu Cuc Healthcare insurance

Backend Developer (NodeJS/Golang/Python)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

Sr NodeJS Developer (JavaScript, MySQL)

Ho Chi Minh

[Urgent] 3 NodeJS Developer (JavaScript)

Ha Noi

4 PHP Developer (JavaScript, NodeJS)

Ha Noi

03 NodeJS Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

Web Developer (Nodejs, HTML5, AngularJS)

Ho Chi Minh

Senior Back End Dev (NodeJS, SQL, NoSQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.